Výběr citátů

Vhodně zvolený citát dokáže vyhrát spor aniž by se druhá strana urazila.

 1. Nejkrásnějším okamžikem pro boha je chvíle, kdy si uvědomíš, že žádného boha nepotřebuješ.
 2. Naděje – to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo.
 3. Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.
 4. Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
 5. Lidé svou smrtelnost snášejí jen proto, že platí všeobecně.

 1. Lidé touží po nesmrtelnosti a přitom nevědí, co mají dělat, když v neděli prší.
 2. Viděno z té lepší stránky je smrt jednou z mála věcí, kterou lze realizovat pohodlně vleže.
 3. Kdybychom měli prostudovat všechny zákony, vůbec bychom neměli čas je přestupovat.
 4. Národ, který může být zachráněn jenom jediným člověkem, si zaslouží, aby ho zbičovali.
 5. Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.

 1. Ať už věříte, že něco dokážete nebo nedokážete je velmi pravděpodobné, že se tak stane.
 2. Nedělej si hlavu s tím, co si o tobě myslí ostatní. Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš Ty.
 3. Ženy, které se dobře vdaly, jezdí do práce autem. Vozí je muži, kteří se špatně oženili.
 4. Každý by se měl alespoň jednou v životě posadit a v klidu přemýšlet proč je kapka vody dobrá až když je poslední.
 5. Srdce umí dělat zázraky, ale rozum na ně nevěří.

 1. Jen čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.
 2. To, co se nám zdá být nemožné má vždy nějaké řešení, akorát je poněkud vyspělejší, než naše myšlení.
 3. Kdo má větší střechu, má více sněhu na střeše.
 4. Čím méně žena ví, co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala.
 5. Píšťala sladce zpívá, když ptáčka chce přilákat ptáčník.

 1. Když z domu vyženeš zlo, nečekej, že dobro se ti tam samo nastěhuje.
 2. Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonat samu smrt a protáhnout se až do věčnosti, není pravou láskou.
 3. Láska zahřeje, ale uhlí je uhlí!
 4. Milujte život jako ženskou – nic lepšího k milování stejně nenajdete.
 5. Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

 1. O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.
 2. Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.
 3. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.
 4. Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče.
 5. Manžel by měl stále sledovat, co právě chybí jeho ženě, protože ona to ví vždycky.

 1. Manželka je člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem si dobrý, ale dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný.
 2. Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti.
 3. Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen.
 4. Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat.
 5. Žena, která nedokáže být šťastná doma, nebude šťastná nikde.

 1. Vesmír se nezmění jen proto, že to chceš! To vesmír vytváří tvé touhy.
 2. Základní vlastnosti hmoty je, že vždycky přesně ví jak má reagovat s jinou hmotou. Odkud to ví je pravou záhadou.
 3. Neznat budoucnost znamená, že nemáme informace, které k ní vedou.
 4. Mozek je zařízení pomocí, kterého si myslíme, že myslíme.
 5. Sami sebe chválíme za činy, které nehodláme odpouštět ostatním.

 1. Kdo si myslí, že peníze znamenají vše má malou fantazii.
 2. Ten, kdo říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, jednoduše neví, kde nakupovat.
 3. Jestliže nemůžete být lepší než vaše konkurence, jednoduše se lépe oblečte.
 4. Styl je, když vás vyhánějí z města, a vy vypadáte, jako byste vedli průvod.
 5. Umřít znamená přidat se na stranu většiny.

 1. Umění být moudrý, znamená vědět čeho si nevšímat.
 2. Na každém začátku je slib, který v tu chvíli nemyslíme vážně.
 3. Ženy si myslí jak dovedně ovládají muže, ale nevědí, že muži nad zbytečnostmi nepřemýšlí.
 4. Sami se dopouštíme omylů, které nedokážeme druhým odpustit.
 5. Chudého léči práce, bohatého doktor.

 1. Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje.
 2. Když chcete zdvojnásobit účinek své prezentace použijte polovičku slov.
 3. O radost se člověk dělí, zatím co smutek nosí sám.
 4. Je smutné, že dokážeme rozbít atom, ale nedokážeme rozbít předsudky.
 5. Štastné manželství je závislé na dobrém zdraví a špatné paměti.

 1. Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat.
 2. Hloupost se nemá chápat nýbrž vyvracet.
 3. Bolest jako jediná odolává závisti.
 4. Stáří je parazit vlastního mládí.
 5. Nikdy nemyslím na budoucnost, přijde i tak moc brzy.

 1. Když se konečně něčemu naučíme, jsme už dost staří aby nám to k něčemu bylo.
 2. Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.
 3. Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to čemu se vysmívají.
 4. Bud tím čím se děláš.
 5. Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí než myslí.

 1. Chytrá žena se neptá muže kde byl, protože chytrá žena to ví.
 2. Peníze často stojí příliš mnoho.
 3. Nikdy nejsme tak daleko, po čem toužíme jako tehdy když to vlastníme.
 4. Není nic lepšího jako mít někoho s kým máš odvahu mluvit jako sám se sebou.
 5. Neberte život moc vážně, beztak z něho nevyváznete živí.

 1. Nechtějme aby se ten koho milujeme podobal našemu ideálu, ale naopak ideál přizpůsobme tomu koho milujeme.
 2. Kdo má méně než si přeje, měl by vědět, že má více než si zasluhuje.
 3. Tomu kdo miluje dá vždy srdce mat.
 4. Komu je život těžký tomu bude země lehká.
 5. Už jste někdy viděli nespokojeného mrtvého?
 6. Proč lhát když stačí mluvit pravdu aby nám nevěřili.